Strategie

voorbeeld markt afbakening Tesla model S

Missie, visie en strategie
Missie betreft het beantwoorden van de vraag
“Welke activiteiten doen we nu en waarom?”
Een heldere afbakening van de huidige activiteiten is mogelijk door
zowel uw 
producten als uw doelgroepen en haar behoeften in kaart te brengen.
De marktafbakening kan ook worden gebruikt om na te denken over
mogelijke groeirichtingen door juist in te spelen op nieuwe doelgroepen en behoeften
of het ontwikkelen van nieuwe producten.

Visie gaat om het beantwoorden van de vraag
“Wat willen wij in de toekomst voor onze klanten betekenen?”
Belangrijk is dat de visie een heldere ambitie bevat,
waarin ook uw medewerkers zich herkennen.

Strategie kan worden gezien als het ontwikkelen van een route
richting het bereiken van de visie.

Hierbij gaat het zowel om de inhoud als de wijze waarop uw medewerkers
de strategie uitwerken en uitvoeren.

Als directeur zorgt u ervoor dat de aandacht van uw medewerkers is gericht
op die zaken die er daadwerkelijk toe doen.
Uiteraard zorgt u hierbij ook voor de benodigde ondersteuning en middelen.

voorbeeld BSC in de zorg

Balanced Scorecard 
De Balanced Scorecard (BSC) is een handig hulpmiddel voor
het besturen van uw organisatie en het verbeteren van de prestaties.
Aan de hand van de BSC kunnen uitgebalanceerde doelstellingen
worden ontwikkeld vanuit een viertal invalshoeken.
Dit zijn het financieel-, het klanten-, het interne processen-
en het leer & groei perspectief.
De Balanced Scorecard is uitermate geschikt voor het ontwikkelen
van een consistente strategie en het richten van alle activiteiten
op de implementatie van die strategie.