Actie

Van Analyse naar Actie
In het Informatieplan is vastgesteld wat wordt gemeten. Vervolgens besluiten we hoe we dit gaan doen.
Tevredenheid wordt bepaald door het wel of niet voldoen aan verwachtingen. Die verwachting kan impliciet zijn, maar ook heel expliciet, door het introduceren van een streefwaarde. Die streefwaarde wordt ook wel de norm of targetwaarde genoemd.
Het Actieplan gaat in op het concreet werken met KPI’s. Wat doen we als een indicator aangeeft dat de prestatie onder de norm ligt? Hoe kan er  worden verbeterd? Secondant hanteert de PDCA-cyclus voor planmatige actie ter verbetering naar aanleiding van actuele KPI waarden. Deze KPI waarden werken als de ‘Check’ die een nieuwe vebetercyclus in beweging zet. We beginnen de verbetercyclus daarom met de Check en gaan vervolgens verder met Act, Plan en Do.

[Key] Account Plannen
Account plannen worden gemaakt binnen de paraplu van de visie en de strategische prioriteiten. Het accountplan is een actief [‘living’] document dat dagelijks wordt gebruikt. Vaak eindigen plannen in de onderste la, maar dat is zeker niet de bedoeling van het accountplan. Daarom is het plan ‘dun’, maximaal 5 pagina’s. Het gaat hier om de actiegerichtheid. De strategische acties worden uitgewerkt in een actieplanning. In de accountplannen staat welke concrete proposities de [potentiële] klanten kunnen absorberen.
Een vast en belangrijk onderdeel van het Account Plan is de Relatie Matrix. De Relatie Matrix geeft in één oogopslag weer welke contacten er met de Key Account worden onderhouden, hoe vaak en hoe sterk deze relatie is.

Key Account Plan

Relatie Matrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coachen en inspireren van commercieel medewerkers
Coaching is een stijl van leidinggeven die erop is gericht om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de prestaties te verbeteren en het plezier in het werk te vergroten. Coaching is dus zeker niet soft of vrijblijvend, maar altijd gericht op het bereiken van resultaat.